Hikaye Türleri Neler? Bu Türler Nasıl Yazılır?

Hikaye türleri kendi içerisinde 19. Yüz yıldan bu zamana kadar Alphonse Daudet tekniği ve Guy de Maupassant tekniği olmak üzere hikaye gelişmeye devam etti. Hatta bu alanda ülkemizde de bir çok temsilci kendisini gösterdi. Hikayenin, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları anlatabilmesi için de üç ana tür vardır. Bu türler birbirinden farklı ve birbiri ile aynı olmayan tekniklerle yazılırlar. Bu türler;

  • Olay Hikayesi
  • Durum Hikyesi
  • Ve son olarak Modern Hikayedir.

Öykü masal tadında da yazılabilecek hikayeler genellikle bu 3 ana başlık etrafında toplanırlar. Dilerseniz şimdi vakit geçmeden bu türlerin nasıl oluştuğunu inceleyelim.

Hikaye Türleri Özellikleri Neler? Ve Örnekler

hikaye, olay, serim, düğüm, çözüm, hikayecilik, hikayeler,öykü, masal
Hikaye Türleri Başlıyor

1.Olay Hikayesi: Olay hikayeleri, hikaye türleri arasında en heyecanlı olandır. Serim, düğüm ve çözüm olmak üzere üç başlıkta ele incelenmiştir. Ve yazılmış bir olay üzerinden hikayenin devamı yazar tarafından geliştirilip meydana gelir. Okuyucuda bir fikir gelişir. Daha sonra okuyucu için bir merak uyandırılmak istenir. Çünkü adından da anlaşıldığı üzere bu tür hikayeler, bir olayın varlığı üzerinden yola çıkar. Ülkemizde Refik Halit, Ömer Seyfettin, Hüseyin Rahmi gibi temsilciler olay hikayesine hizmet etmiştir.

Şimdi bir olay düşünün. Bu olayın etrafında karakterler şekillenip kitap içerisinde yerlerini alıyor. Daha sonra bütün bir hikaye olayın etrafında şekillenip ortaya geliyor. Guy de Maupassant tarzı denilen bu tarz, yazarlar tarafından da oldukça beğeniliyor. Yazarlar genellikle çocuk hikayelerini genellikle bu teknik üzerinden işler.

2. Durum Hikayesi: Durum hikayesinde olaya yer yoktur. Günlük hayatın bir kesiti ele alınıp hikaye bu durum üzerinden yola çıkar. Serim, düğüm ve çözüm de bu sebepten ötürü hikayenin içerisinde bulunamaz. Hikaye türleri arasında biraz daha durağan bir yapısı vardır bu yüzden durum hikayesinin. Heyecandan ziyade hayallere yer alır. Türk edebiyatında Sait Faik, Memduh Şevket, Tarık Buğra gibi önemli yazarlar öncülük etmiştir.

Anton Çehov’un geliştirdiği bu tarzda, durum her şey; zaman ise günün herhangi bir anı olur. Durum üzerinden hikaye devam eder. Çehov tarzı hikayelerin en büyük olayı durağanlıktır.

3. Modern Hikâye: Hikaye türleri arasında modern hikaye edebiyata yeni bir tarz. Diğer iki türden oldukça farklı. Bireylerin gün içinde karşılaştığı, düşündüğü ya da gördüğü durumlar olağanüstülük ile yazıya geçer. Bu tarzın ülkemizde en büyük temsilcisi Haldun Taner.

Özellikle Kafka bu hikayecilik anlayışının babalarından sayılır. Sosyal ya da toplumsal durumlara öyle olağanüstülükler ekleyip yazıya geçirir ki hayran kalırsınız. Yergi ve hafif alay ekleyerek de harika eserler meydana gelir.